Výsledková listina Pohára AMK
kategória M18 Truck
Banská Bystrica 17. 3. 2007Por. Meno 1. rozjazda 2. rozjazda 3. rozjazda 4. rozjazda 1. finálová jazda 2. finálová jazda 3. finálová jazda Body
1 OROL Peter  19/ 5m06.579   19/ 5m14.035   05/ 1m22.272   0/ NO TIME   19/ 5m14.604   20/ 5m15.893   0/ NO TIME  50
2 DUDÁK Luboš 16/ 5m06.467 15/ 4m07.494 0/ NO TIME 17/ 5m05.709 17/ 5m12.008 18/ 5m12.841 19/ 5m12.253 46
3 BÁLINT Pavol st. 0/ NO TIME 16/ 5m03.277 0/ NO TIME 17/ 5m13.708 18/ 5m10.399 18/ 5m07.133 10/ 2m49.640 42

Vysvetlivky:

Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMBrc3.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Rado Baláž, E-mail:
rado@amk.sk
Pretek sa uskutočnil v telocvični na Komenského ulici v Banskej Bystrici.