Výsledková listina Pohára AMK
kategória M18 Truck
Banská Bystrica 10. 2. 2007Por. Meno 1. rozjazda 2. rozjazda 3. rozjazda 4. rozjazda 1. finálová jazda 2. finálová jazda 3. finálová jazda Body
1 OROL Peter  16/ 5m09.131   21/ 5m07.390   22/ 5m07.690   22/ 5m11.827   22/ 5m01.072   21/ 5m07.396   20/ 5m02.207  50
2 KUNÁK Zdenko st. 21/ 5m04.327 21/ 5m00.331 22/ 5m13.432 15/ 3m43.866 21/ 5m01.576 21/ 5m12.413 21/ 5m11.863 46
3 BÁLINT Pavol ml. 21/ 5m00.711 21/ 5m04.671 22/ 5m06.431 22/ 5m12.884 21/ 5m11.442 19/ 4m28.748 21/ 5m05.909 42
4 DUDÁK Luboš 21/ 5m06.830 21/ 5m09.165 21/ 5m03.579 22/ 5m15.630 21/ 5m02.383 21/ 5m12.615 19/ 5m12.930 38
5 VEĽKÝ Peter 18/ 5m19.406 12/ 4m09.469 17/ 5m12.097 16/ 5m02.215 07/ 2m02.671 15/ 5m02.992 12/ 5m04.279 34

Vysvetlivky:

Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMBrc3.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Rado Baláž, E-mail:
rado@amk.sk
Pretek sa uskutočnil v telocvični na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.