Výstavba dráhy pre modely v B.B. - Sásová,
28.4.2011