Rekonštrukcia dráhy pre modely v B.B. - Sásová,
položenie nového asfaltu 15.10.2010