Rekonštrukcia dráhy pre modely v B.B. - Sásová,
príprava na položenie nového asfaltu 11.9.2010